School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate
~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweith

Get In Touch

Croeso / Welcome Diolch am ymweld â gwefan ein hysgol. Ysgol brysur a llwyddiannus iawn ydym, gyda llawer yn digwydd bob dydd! Thank you for visiting our school website. We are a very busy and successful school, with lots going on!

School Updates

Keep up-to-date with what's happening.

Presenoldeb / Attendance

Presenoldeb / Attendance

Wythnos/Week: 18.07.22 - 22.07.22
  • Dosbarth 1: 79.62%
  • Dosbarth 2: 94.71%
  • Dosbarth 3: 90.43%
  • Dosbarth 4: 92.50%
  • Dosbarth 5: 85.22%
  • Dosbarth 6: 94.44%
  • Dosbarth 7: 91.88%
  • Dosbarth 8: 81.67%
  • Dosbarth 9: 81.38%
  • Dosbarth 10: 91.14%
Yr Wythnos hon/This Week: 87.58%
Yr Tymor hwn/This Term: 93.57%
Eleni/This Year: 93.77%
Targed/Target: 97.4%

Cysylltwch â ni / Contact Us

Top