School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate
~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweith

Get In Touch

Croeso / Welcome Diolch yn fawr am ymweld â gwefan Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant. Thank you for visiting the website for Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

School Updates

Keep up-to-date with what's happening.

Presenoldeb / Attendance

Presenoldeb / Attendance

Wythnos/Week: 06.09.21 - 10.09.21
  • Dosbarth 1: 100.0%
  • Dosbarth 2: 96.47%
  • Dosbarth 3: 100.0%
  • Dosbarth 4: 98.80%
  • Dosbarth 5: 98.75%
  • Dosbarth 6: 97.89%
  • Dosbarth 7: 94.74%
  • Dosbarth 8: 100.0%
  • Dosbarth 9: 99.33%
  • Dosbarth 10: 95.10%
Yr Wythnos hon/This Week: 98.08%
Yr Tymor hwn/This Term: 98.08%
Eleni/This Year: 98.08%
Targed/Target: 97.4%

Cysylltwch â ni / Contact Us

Top