School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate
~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweith

Get In Touch

Croeso / Welcome Diolch yn fawr am ymweld â gwefan Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant. Thank you for visiting the website for Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

School Updates

Keep up-to-date with what's happening.

Presenoldeb / Attendance

Presenoldeb / Attendance

Wythnos/Week: 07.12.20 - 11.12.20
  • Dosbarth 1: 100.0%
  • Dosbarth 2: 100.0%
  • Dosbarth 3: 97.12%
  • Dosbarth 4: 99.17%
  • Dosbarth 5: 100.0%
  • Dosbarth 6: 98.04%
  • Dosbarth 7: 97.67%
  • Dosbarth 8: 95.22%
  • Dosbarth 9: 97.79%
  • Dosbarth 10: 100.0%
Yr Wythnos hon/This Week: 98.43%
Yr Tymor hwn/This Term: 95.24%
Eleni/This Year: 95.24%
Targed/Target: 97.4%

Cysylltwch â ni / Contact Us

Top