School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate
~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant / Working together for the sake of the children ~~~ Gweith

Get In Touch

Croeso / Welcome Diolch am ymweld â gwefan ein hysgol. Ysgol brysur a llwyddiannus iawn ydym, gyda llawer yn digwydd bob dydd! Thank you for visiting our school website. We are a very busy and successful school, with lots going on!

School Updates

Keep up-to-date with what's happening.

Presenoldeb / Attendance

Presenoldeb / Attendance

Wythnos/Week: 28.11.22 - 02.12.22
  • Dosbarth 1: 94.29%
  • Dosbarth 2: 96.92%
  • Dosbarth 3: 89.60%
  • Dosbarth 4: 97.73%
  • Dosbarth 5: 96.67%
  • Dosbarth 6: 94.78%
  • Dosbarth 7: 95.42%
  • Dosbarth 8: 96.00%
  • Dosbarth 9: 92.50%
  • Dosbarth 10: -
Yr Wythnos hon/This Week: 94.87%
Yr Tymor hwn/This Term: 95.99%
Eleni/This Year: 95.99%
Targed/Target: 95.0%

Cysylltwch â ni / Contact Us

Top