School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate
Rhieni newydd: Os hoffech chi ymweld â ni, bwrwch olwg ar y dudalen 'Addysg Feithrin' o dan 'Gwybodaeth Allweddol' ....... New parents: If you would like to visit us, please take a look at the 'Nursery Education' page under 'Key Information'.

Get In Touch

Croeso / Welcome Diolch am ymweld â gwefan ein hysgol. Ysgol brysur a llwyddiannus iawn ydym, gyda llawer yn digwydd bob dydd! Thank you for visiting our school website. We are a very busy and successful school, with lots going on!

School Updates

Keep up-to-date with what's happening.

Presenoldeb / Attendance

Presenoldeb / Attendance

Wythnos/Week: 18.09.23 - 22.09.23
  • Dosbarth 1: 97.50%
  • Dosbarth 2: 94.09%
  • Dosbarth 3: 96.15%
  • Dosbarth 4: 96.00%
  • Dosbarth 5: 98.67%
  • Dosbarth 6: 98.00%
  • Dosbarth 7: 94.38%
  • Dosbarth 8: 95.52%
Yr Wythnos hon/This Week: 96.26%
Yr Tymor hwn/This Term: 96.48%
Eleni/This Year: 96.48%
Targed/Target: 95%

Cysylltwch â ni / Contact Us

Top