School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate
Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant ..... Working together for the sake of the children .... Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant ..... Working together for the sake of the children ....Gweithio gyda'n gilydd er lles y plant ..... Working together for the sake of the children ....

Get In Touch

Croeso / Welcome Diolch yn fawr am ymweld â gwefan Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant. Thank you for visiting the website for Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant. www.rctmoodle.org/ygggllantrisant remains as an archive.

School Updates

Keep up-to-date with what's happening.

Presenoldeb / Attendance

Presenoldeb / Attendance

Wythnos/Week: 02.03.20 - 06.03.20
  • Dosbarth 1: 99.53%
  • Dosbarth 2: 95.52%
  • Dosbarth 3: 98.40%
  • Dosbarth 4: 99.26%
  • Dosbarth 5: 98.33%
  • Dosbarth 6: 98.71%
  • Dosbarth 7: 97.71%
  • Dosbarth 8: 97.00%
  • Dosbarth 9: 98.67%
  • Dosbarth 10: 97.78%
Yr Wythnos hon/This Week: 97.23%
Yr Tymor hwn/This Term: 96.27%
Eleni/This Year: 96.41%
Targed/Target: 97.3%

Cysylltwch â ni / Contact Us

Top