School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

1) 23.03.20 - 27.03.20

Gobeithio fod pawb yn mwynhau cwblhau'r tasgau oedd wedi'u hanfon adref at 20.03.20.

Cofiwch ebostio lluniau atom!

We hope everyone enjoys the tasks sent home on 20.03.20.

Remember to email us some photographs!

Top