School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Addysg Feithrin / Nursery Education

2020-2021

Addysg Feithrin 2020-2021

Darpariaeth 15 awr yr wythnos, sef tair awr y dydd, pump bore'r wythnos, a gynigir gan yr ysgol yn unol â darpariaeth statudol yr Awdurdod Lleol.  Yn ystod 2019-2020, cynigir darpariaeth pob prynhawn trwy'r cwmni 'Flourish'. Trafodir y trefniadau hyn yn ystod cyfarfod cyntaf ein rhieni newydd yn flynyddol.  

 

Nursery Education 2020-2021

In line with Local Authority statutory provision, school provides 15 hours of nursery education each week, three hours a day, five days a week.  During 2019-2020, there is provision available each afternoon through a private company, namely 'Flourish'.  These arrangements are discussed each year in the initial meeting for new parents.

Prosbectws yr Ysgol 2020-2021 / School Prospectus 2020-2021

Llawlyfr y Meithrin / Nursery Handbook 2020-2021

Os bydd unrhyw gwestiynau gennych ynghylch y cynnig uchod, cysylltwch â 01443 744026 / 744094 neu ebostiwch rctchildcareofferforwales@rctcbc.gov.uk

Should you have any questions regarding the above offer, please contact 01443 744026 / 744094 or email rctchildcareofferforwales@rctcbc.gov.uk

 

 

Top