School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Adroddiadau ESTYN / ESTYN Reports

Gweler isod adroddiad diweddaraf arolygiad ESTYN o'r ysgol.  Ymfalchiwn yn safonau gwaith ein disgyblion i gyd.  Mae holl waith caled y staff, y cartref ac ymroddiad y plant eu hunain yn amlwg yn eu gwaith bob dydd.

 

Please find below our most recent ESTYN inspection report.  We are very proud of the standards of achievement which all our pupils reach.  The hard work from school, home and the pupils' own dedication is evident in their day to day work.

Adroddiad ESTYN Medi 2018 / ESTYN Report September 2018

Adroddiad ESTYN Rhagfyr 2012 / ESTYN Report December 2012

Top