School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Aelodau’r Bwrdd / Board Members

Mae'r ysgol yn ddiolchgar iawn i holl aelodau'r Bwrdd Llywodraethu am roi o'u hamser yn wirfoddol i gefnogi gwaith a bywyd yr ysgol.

School is very grateful to all Governing Body members for voluntarily giving of their time to support the life and work of the school.

 

 

Dr K Vickers-Hulse ~ Cadeirydd / Chair - Cymuned / Community

Mrs C Willis ~ Is-Gadeirydd  / Vice Chair

Mr R O'Neil ~ Pennaeth / Head Teacher

Miss S Williams ~ Staff Addysgu / Teaching Staff

Mrs S Krieger ~ Staff Cynorthwyol / Support Staff

~ Cymuned / Community

Cllr G Jackson ~ Cymuned / Community

- ~ Cymuned / Community

Dr M Gajraj ~ ALl / LA

Mrs L Roberts ~ ALl / LA

Mrs A Lloyd ~ Rhiant / Parent

Mrs J Morgan ~ Rhiant / Parent

Mrs H Holton ~ Rhiant / Parent

Cllr P Binning  ~ ALl / LA

Cllr H Rees ~ Awdurdod Llai / Minor Authority

Top