School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs

Gwasanaeth Cynhwysiant RCT

RCT Access and Inclusion Services

 

Isod, gweler ychydig o wybodaeth sydd i'w gweld yn ei chyfanrwydd ar dudalennau gwe Gwasanaeth Cynhwysiant Rhondda Cynon Taf.

Below, please see some information which can be found in full on Rhondda Cynon Taf's Access and Inclusion Services webpages.

     

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy'n digwydd?

Additional Learning Needs in Wales - what's happening?

Canllaw Anghenion Dysgu Ychwanegol ar Gyfer Rhieni

A Parent's Guide to Additional Learning Needs

Anhapus gyda'r gefnogaeth rwyt ti'n ei gael yn yr ysgol?

Not happy with the support you're getting at school?

Wyt ti'n deall yr hyn mae'r athro yn gofyn?

Do you understand what the teacher is asking?

Cysylltwch â'r CADY / Contact the ALNCo

Top