School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Asesiadau Cenedlaethol / National Assessments

 

demic year so we shall arrange to conduct these assessments during the first half term of the Summer Term.  You will receive further details shortly.  

Cliciwch / Click

Amserlen yr Asesiadau Cenedlaethol Haf 2022

Summer 2022 National Assessments Timetable

 

Asesiadau ar-lein - Canllawiau i Rieni / Online Assessments - Guidance for Parents

Asesiadau personol: Cyflwyniad i rieni/gofalwyr

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr/To see this animation in English - https...

Personalised assessments : an introduction for parents/carers

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/reading-and-numeracy-assessments/personalised-assessments-information-for-parents-and-carers/I wylio'r animeiddiad...

Asesiadau Personol - Esbonio'r adborth i ddysgwyr

Mae'r asesiadau personol yn addasol, sy'n golygu y caiff y cwestiynau eu dewis ar sail ymateb dysgwr i'r cwestiynau blaenorol. Mae hyn yn cynnig profiad ases...

Personalised Assessments - Learner feedback explained

Personalised Assessments are adaptive, meaning that questions are selected based on the responses to previous questions. This provides a tailored assessment ...

Asesiadau personol: sut maen nhw'n gweithio?

Personalised assessments: how do they work?

Top