School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Ciniawau Ysgol / School Lunches

 

£2.55 y dydd / per day

Cliciwch ar y plant i weld y fwydlen

Click on the children to view the menu

 

Peidiwch ag aros am ddatganiad os gwelwch yn dda.
Diolch am dalu yn rheolaidd ac yn brydlon bob dydd Llun

Please don't wait for a statement.
Please pay regularly and promptly each Monday

 

 

Cliciwch ar y llun uchod i dalu. Talu ar-lein yw’r ffordd mwyaf diogel.

Click on the above logo to pay.  Paying on-line is the safest way.

PWYSIG IMPORTANT

Cliciwch yma am wybodaeth ynghylch ciniawau ysgol am ddim yn ystod y cyfnod o gau ysgolion.

Click here for further information about free school meals during the period of enforced school closures.

 

 

 

Os ydych chi'n credu eich bod yn deilwng i hawlio ciniawau am ddim, defnyddiwch y ffurflen isod.

If you believe you are eligible to claim free school meals, please use the form below.

Ffurflen Ciniawau am Ddim / Free School Meals Form

Llythyr Cost Ciniawau, RCT / RCT Lunch Costs Letter (05.03.20)

Top