School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Cyn ac Ar ôl Ysgol / Before and After School

 

DARPARIAETH CYN AC AR ÔL YSGOL

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROVISION

Mae'r ystod o ddarpariaeth cyn ac ar ôl ysgol a chlwb brecwast yn cael eu cynnal ar safle’r ysgol.  Cwmniau allanol neu RCT sy’n darparu hyn.

Os hoffech gofrestru am le yn un o’r clybiau hyn, gweler manylion cyswllt y sefydliadau isod.

A range of before and after school provision as well as a free breakfast club are held on the school site.  This provision is offered by external providers or RCT.

Should you wish to register for a place in any of these provisions, please see contact details below.

 

Clwb Brecwast cyfrwng Cymraeg RCT (am ddim)

RCT Welsh medium Breakfast Club (free)

Neuadd yr Ysgol / School Hall

8:10 yb am - 8:50 yb am (drysau yn cau am 8:30 yb / doors close at 8:30 am)

Miss L Snell - 01443 237837

 

Clwb Brecwast Honeybeez (cyfrwng Saesneg - am ffi)

Honeybeez Breakfast Club (English medium - fees)

Ystafell Gymunedol yr Ysgol / School Community Room

7:30 yb am - 8:50 yb am

Mrs A Griffiths - 07989 253923

Angela-1962@hotmail.co.uk

 

Clwb Carco cyfrwng Cymraeg (am ffi)

Welsh medium 'Clwb Carco' (chargeable)

Ystafell Gymunedol yr Ysgol  / School Community Room

3:45 yp / pm5:00 pm / pm

Mr T Francis - 07866 594744

trystan@clwbcarco.com

 

Clwb Ar ÔL Ysgol Honeybeez (Saesneg - am ffi)

Honeybeez After School Club (English - chargeable)

Plant yn cael eu cludo o'r ysgol i bentref Llantrisant / Children transported to Llantrisant village

3:45 yp / pm - 5:30 pm / pm

Mrs A Griffiths - 07989 253923

Angela-1962@hotmail.co.uk

(NOT CURRENTLY OPERATING)

Ffurflenni Cofrestru / Registration Forms

Top