School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Cylch Chwarae Ti a Fi / Ti a Fi Play Group

Mae'r grŵp yma yn cwrdd bob bore dydd Mercher yn Ystafell Gymunedol yr ysgol rhwng 9:00 yb a 10:30 yb.  Cewch gyfle i gwrdd â rhieni eraill dros baned tra bod y plant gael cyfle i chwarae a mwynhau cwmni eu ffrindiau bach newydd.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r ysgol ar 01443 237837.

 

This group meets in the school's Community Room each Wednesday morning between 9:00 am and 10:30 am.  You will have the opportunity to meet other parents over a cuppa whilst the children make the most of the time to play and enjoy their new friends' company.  For further information, contact the school on 01443 237837.

 

Oherwydd COVID19, nid yw Cylch Chwarae Ti a Fi yn cwrdd ar hyn o bryd.

Due to COVID19, the Ti a Fi Play Group is not currently meeting.

 

Top