School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Cyn ac Ar ôl Ysgol / Before and After School

 

DARPARIAETH CYN AC AR ÔL YSGOL

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROVISION

Mae'r ystod o ddarpariaeth cyn ac ar ôl ysgol a chlwb brecwast yn cael eu cynnal ar safle’r ysgol.  Cwmniau allanol neu RCT sy’n darparu hyn.

Os hoffech gofrestru am le yn un o’r clybiau hyn, gweler manylion cyswllt y sefydliadau isod.

A range of before and after school provision as well as a free breakfast club are held on the school site.  This provision is offered by external providers or RCT.

Should you wish to register for a place in any of these provisions, please see contact details below.

 

 

 

Oherwydd rheolau COVID19, bydd angen gwneud cais am le yn y clybiau cyn ac ar ôl ysgol gan fod cyfyngiadau niferoedd.  Cewch wybodaeth trwy ebost / neges ar APP yr ysgol pan fydd angen gwneud cais.

 

Due to COVID19 regulations, it is necessary to make an application for a place in the before and after school clubs since spaces are limited.  Information is sent out via email and APP message when it is time to make an application.

 

 

CYN YSGOL / BEFORE SCHOOL

Clwb Brecwast cyfrwng Cymraeg RCT (am ddim)

RCT Welsh medium Breakfast Club (free)

Neuadd yr Ysgol / School Hall

8:10 yb am - 8:50 yb am (drysau yn cau am 8:30 yb / doors close at 8:30 am)

Miss C Price - 01443 237837

 

Clwb Brecwast Honeybeez (cyfrwng Saesneg - am ffi)

Honeybeez Breakfast Club (English medium - fees)

Ystafell Gymunedol yr Ysgol / School Community Room

7:30 yb am - 8:50 yb am

Mrs A Griffiths - 07989 253923

Angela-1962@hotmail.co.uk

 

AR ÔL YSGOL / AFTER SCHOOL

Clwb Carco cyfrwng Cymraeg (am ffi)

Welsh medium 'Clwb Carco' (chargeable)

Ystafell Gymunedol yr Ysgol  / School Community Room

3:45 yp / pm5:30 pm / pm

Mr T Francis - 07866 594744

trystan@clwbcarco.com

 

 

Ffurflenni Cofrestru / Registration Forms

Top