School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Darpariaeth Flourish / Flourish Provision

Mae Gofal Plant Flourish.Cymru Childcare yn darparu gofal cofleidiol ar safle’r ysgol.  Cynigiwn ofal am bum brynhawn yr wythnos i’r plant sydd yn rhan amser yn nosbarth Meithrin YGGG Llantrisant.

Rydym yn rhan o’r cynllun ‘Cynnig Gofal Plant Cymru’ sydd yn cynnig hyd at 15 awr o ofal wedi ei ariannu.

Am fwy o wybodaeth, neu sgwrs am sut allwn eich helpu, cysylltwch â natalie.hughes@flourish.cymru

 

 

Gofal Plant Flourish.Cymru Childcare provides wrap around care on the school site. We offer care five afternoons a week for the children who are part time in the Nursery class at YGGG Llantrisant.  

We are part of the 'Childcare Offer for Wales’ scheme which offers up to 15hrs of funded care.  

For more information, or a conversation about how we can help you, please contact natalie.hughes@flourish.cymru

Top