School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Dosbarth 10 / Class 10

Croeso i Ddosbarth 10 / Welcome to Class 10

- Mrs Hulse -

 10d5@hwbcymru.net

 

Bydd Mrs Hulse yn cyfathrebu ac anfon gwaith at y plant yn ddyddiol trwy Google Classroom.

Mrs Hulse will communicate and send work to the children each day through Google Classroom.

 

 

Top