School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Dosbarth 6 / Class 6

Croeso i Ddosbarth 6 / Welcome to Class 6

- Mrs Jenkins & Miss Richards -

     

  6d5@hwbcymru.net

 

Bydd Mrs Jenkins yn cyfathrebu ac anfon gwaith at y plant yn ddyddiol trwy Google Classroom.

Mrs Jenkins will communicate and send work to the children each day through Google Classroom.

 

 

Top