School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Dosbarth 7 / Class 7

Croeso i Ddosbarth 7 / Welcome to Class 7

- Miss Williams & Mrs Griffiths -

     

  7d5@hwbcymru.net

 

Bydd Miss Williams yn cyfathrebu ac anfon gwaith at y plant yn ddyddiol trwy Google Classroom.

Miss Williams will communicate and send work to the children each day through Google Classroom.

 

 

Top