School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Dosbarth 9 / Class 9

Croeso i Ddosbarth 9 / Welcome to Class 9

- Mrs Flower -

 9d5@hwbcymru.net

 

 

Bydd Mrs Flower yn cyfathrebu ac anfon gwaith at y plant yn ddyddiol trwy Google Classroom.

Mrs Flower will communicate and send work to the children each day through Google Classroom.

Top