School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Dysgu Gartref Home Learning

Tymor y Gwanwyn 2021 / Spring Term 2021

 

Bydd Mrs Morrish yn gosod tasgau ar Just2Easy trwy HWB - yn dilyn trefn y gwaith cartref tymor diwethaf.

Mrs Morrish will set daily tasks on Just2Easy through HWB - in the same way as homework was set last term.

Top