School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Dysgu Gartref Home Learning

Bydd Miss Jones yn cyfathrebu ac anfon gwaith at y plant yn ddyddiol trwy Google Classroom ar HWB.

Miss Jones will communicate and send work to the children each day through Google Classroom on HWB.

Cwis Diogelwch ar y We

Top