School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Dysgu Gartref Home Learning

Bydd Miss Jones yn cyfathrebu ac anfon gwaith at y plant pan fydd angen trwy Google Classroom ar HWB.

When necessary, Miss Jones will communicate and send work to the children through Google Classroom on HWB.

Top