School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Dysgu Gartref / Learning at Home

Gweler isod amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer yr wythnos.  Croeso i’r plant wneud y tasgau unrhywbryd yn ystod yr wythnos.  Does dim rhaid i chi fod yn gaeth a gwnewch gymaint ag sy'n bosib /addas.  Cofiwch gadw mewn cysylltiad gan ddefnyddio’r cyfeiriad ebost ar dudalen flaen y dosbarth.

See below a variety of tasks for the week.  The children are more than welcome to undertake the tasks at any time during the week.  There is no expectation on which day to do the tasks and complete as much as you feel appropriate.  Remember to keep in touch by using the email address on the front class page.

Top