School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Gwefannau Defnyddiol / Useful Websites

 

                  

 

     

  

Efallai bydd ambell i wefan ddefnyddiol isod.  Ni all yr ysgol fod yn gyfrifol am gynnwys y dolenni hyn felly argymhellir fod rhieni yn goruchwylio a monitro.

Some useful websites below, possibly. School can not be held responsible for the content of each site so parental supervision and monitoring is advised.

Y Cyfnod Sylfaen / The Foundation Phase

Top