School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Gwersi Offerynnol / Instrumental Lessons

 

Cynigir gwersi offerynnol i blant Blwyddyn 3 i 6 megis gwersi telyn, ffidil neu offeryn pres yn yr ysgol gan Wasanaeth Cerdd RCT.  Bydd rhieni yn derbyn gwybodaeth yn flynyddol ynghylch sut i dalu am y gwersi hyn.

 

Yn ogystal â’r gwersi uchod a ddarperir gan Wasanaeth Cerdd RCT, gall yr ysgol gynnig gwersi ar ystod ehangach o offerynnau eraill trwy gwmni preifat ‘CAVMS’ (Cardiff and Vale Music Service) i ddisgyblion Blwyddyn 3 i 6. Mae costau'r gwersi yn amrywio yn ôl hyd y gwersi, ac fe fydd angen prynu neu logi offeryn i’r disgybl. Cynigir gwersi ar yr offerynnau a ganlyn ar hyn o bryd yn yr ysgol: piano a gitâr. 

 

School offers instrumental tuition to pupils in Years 3 to 6 in harp, violin or a brass instrument through RCT’s Music Service.  Parents receive information annually as to the cost and availability of these lessons.

 

In addition to the tuition mentioned above provided by RCT Music Service, the school is able to offer a wider range of instrumental tuition through a private company ‘CAVMS’ (Cardiff and Vale Music Service) to pupils in Years 3 to 6. The cost of the tuition depends on the length of the lessons, and it will be necessary to purchase or hire an instrument for the pupil. Currently, the following instrumental tuition is offered at the school : piano and guitar.

Gwersi Offerynnol RCT

RCT Instrumental Tuition

 

Isod, gweler llythyr gan Wasnaeth Cerdd RCT sydd yn amlinellu trenfiadau a chostau'r gwersi offerynnol a gynigir gan yr ysgol.  Mae'r gwersi hyn ar gyfer plant Blwyddyn 3 i 6.

Below, please see a letter from RCT's Music Service which outlines the arrangements and costs of instrumental lessons offered by the school.  These lessons are available to pupils in Year 3 to 6.

07.06.23 - Llythyr RCT Letter - Gwersi Offerynnol RCT 2023-2024 / RCT Instrumental Lessons 2023-2024

            

Isod, gweler gwybodaeth  sydd yn amlinellu trenfiadau a chostau gwersi offerynnol CAVMS a gynigir gan yr ysgol.  Mae'r gwersi hyn ar gyfer plant Blwyddyn 3 i 6.

Below, please see information which outlines the arrangements and costs of instrumental lessons offered by CAVMS.  These lessons are available to pupils in Year 3 to 6.

Top