School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Gwisg Ysgol / School Uniform

Credwn fod gwisg ysgol yn bwysig am y rhesymau hyn:

  • Mae'r plant yn ymddangos yn smart
  • Mae'n rhoi ymdeimlad o berthyn i gymuned
  • Mae'n sicrhau fod y plant yn teimlo'n gyfartal
  • Gall arwain at ymdeimlad o falchder yn yr ysgol

 

Gofynnwn fod holl blant yr ysgol yn gwisgo gwisg ysgol oherwydd y rhesymau a nodir uchod.

Dylai ategolion gwallt e.e rhubannau, 'bobls' gwallt ac ati fod yn blaen, yn syml a fod yn lliwiau'r ysgol os yn bosibl.

Gofynnir i rieni labelu pob dilledyn ag enw eu plentyn / plant os gwelwch yn dda.

Oherwydd rhesymau diogelwch amlwg, ni chaniateir i blant wisgo gemwaith yn yr ysgol.

 

 

We believe that a school uniform is important as:

  • It looks smart

  • It contributes to a sense of belonging and community

  • It makes children feel equal to their peers in terms of appearance

  • It fosters a feeling of pride in the school

 

We ask that all children wear the uniform for the reasons stated above.

Hair accessories such as slides, ribbons bobbles, etc., should be fairly simple and if possible in school colours.

Parents are asked to ensure that all items are labelled clearly with their child’s name.

For obvious safety reasons we ask that the children do not wear jewellery in school.

 

Os hoffech archebu gwisg ysgol, cliciwch ar y logo isod.

Should you wish to purchase school uniform, please click on the logo below.

Top