School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Gwybodaeth, Dogfennau a Pholisïau'r Gwasanaeth / Service Information, Documentation & Policies

Mae modd i'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant roi cyngor i athrawon ar:

 • Technegau a strategaethau addysgu

 • Rheolaeth ystafell ddosbarth a deunyddiau cwricwlwm

 • Datblygu Cwricwlwm

 • Addysgu uniongyrchol

 • Cymorth arbenigol rhan amser neu fynediad at gynorthwywyr cynnal dysgu

 • Adnoddau a hyfforddiant arbenigol

 

RCT Access and Inclusion Services can provide:

 • Teaching techniques and strategies

 • Classroom management and curriculum materials

 • Curriculum development

 • Direct teaching

 • Specialist help or access to learning support assistants

 • Specialist resources and training.

 • Access to specialist support assistants e.g. Braillist

Top