School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Llais Llantrisant / Llantrisant Voice

 

Rydyn ni'n dewis 'Hawl y Mis' mewn cyfarfod misol.  Byddwn yn defnyddio dogfen y Cenhedloedd Unedig mewn trafodaethau cyn pleidleisio.

We choose our 'Right of the Month' during our monthly meeting.  We use an United Nations document in our discussions before voting.

   

Hawl y Mis - Hydref 2022

Right of the Month - October 2022

 

    

 

Llais y Disgybl

Pupil Voice

Ni sy'n gyfrifol am gasglu'r holl gardiau sylwadau o'r Blychau Syniadau ar hyd y coridorau.  Byddwn yn cwrdd i drafod unrhyw faterion sy'n codi cyn adrodd nôl i'r Cyngor Ysgol a'r staff.

We are responsible for collecting the comments cards from the Ideas Boxes along the corridors.  We meet to discuss any important matters before reporting back to the School Council and the staff.

Top