School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Yr Urdd

Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

Llangrannog, Urdd Camp

Bydd cyfle i blant Blynyddoedd 5 a 6 i ymweld â Gwersyll yr Urdd, Llangrannog am benwythnos yn ystod mis Medi bob blwyddyn.

Year 5 and 6 pupils will have the opportunity to visit the Llangrannog Urdd Camp for a weekend in September each year.

Top