School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Mabolgampau / Sports Day

 

Bydd dyddiadau ac amseroedd diwrnodau mabolgampau'r ysgol yn ymddangos ar y dudalen hon yn ystod Tymor yr Haf bob blwyddyn.

Each year, dates and times of our sports days will appear on this page during the Summer Term.

Mabolgampau Haf 2024

Sports Days Summer 2024

 

Edrychwn ymlaen at gynnal boreau Mabolgampau ar gae’r ysgol unwaith eto gan estyn croeso i’n rhieni ymuno â ni er mwyn cefnogi. Gall unrhyw drefniadau a wneir ynghylch croesawu gwylwyr newid os bydd rhaid.

(Opsiwn 2 = os bydd hi’n bwrw glaw yn ystod dyddiadau Opsiwn 1!)

Rasys yn dechrau am 9:30 yb.

 

We look forward to holding Sports Day mornings once again on the school field and extending an invite to our parents to join us in support.  Any arrangements made regarding inviting spectators are subject to change should need be.

(Option 2 = should it rain during the Option 1 dates!)

Races start at 9:30 am.

 

 DDD1 & D2 &D3, D4 & D5D5, D6 & D7

Opsiwn 1

Option 1

   

Opsiwn 2

Option 2

   

 

 

 

 

 

 

Top