School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

09.03.23 - Yr Eisteddfod Gylch / The Regional Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod Gylch yn Ysgol Llanhari. @urddmg @EisteddfodUrdd

Congratulations to everyone who competed in the Regional Eisteddfod in Ysgol Llanhari. @urddmg @EisteddfodUrdd

Top