School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

18.11.22 - Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need Day

Diolch am eich cefnogaeth.  Erbyn hanner dydd 21.11.22, codwyd £521!

Thank you for your support.  By midday on 21.11.22, we raised £521!

 

https://www.justgiving.com/page/yggg-llantrisant-1668589915856?utm_source=copyLink&utm_medium=one_page&utm_content=page/yggg-llantrisant-1668589915856&utm_campaign=pfp-share&utm_term=e6138338945d4173a30a7f7907ef1d8a

Top