School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

24.03.23 - Yr Eisteddfod Sir / The County Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod Sir ym Mhafiliwn Porthcawl. @urddmg @EisteddfodUrdd

Congratulations to everyone who competed in the County Eisteddfod in Porthcawl Pavilion. @urddmg @EisteddfodUrdd

Top