School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Diogelwch ar-lein / Online Safety

Cofiwch fwrw golwg dros adran y llythyron.  Lanlwythwyd llythyr yr wythnos hon gyda gwybodaeth ddefnyddiol i rieni ynghylch cadw'r plant yn ddiogel ar-lein.

Remember to have a look at the letters section.  We uploaded a letter this week with useful information for parents regarding keeping children safe online.

Top