School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Diwrnod y Trwynau Coch 2019 / Red Nose Day 2019

Diolch yn fawr iawn am eich cyfraniadau hael - casgliad ysgol o £400 yn ogystal â £250 yn gwerthu trwynau coch. Cyfanswm o £650! @comicrelief

Thank you very much for your generous contributions - school collection of £400 in addition to £250 selling Red noses! £650! Fantastic!

Top