School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Dydd Gŵyl Dewi / St David's Day

Byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar ddydd Llun, Mawrth 4ydd.  Croeso i'r plant wisgo gwisg Gymreig. 

We shall be celebrating St David's Day on Monday, March 4th.  The children are welcome to wear Welsh costume.

Top