School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Eisteddfod yr Urdd 2019

Eleni, nid oes angen i gystadleuwyr a phlant brynu tocyn i gael mynediad i Faes yr Eisteddfod.  Serch hynny, bydd angen i’r oedolion sydd eisiau mynychu’r rhagbrofion a chystadlaethau llwyfan brynu band garddwrn.  Ni fydd yn bosibl i chi wylio’ch plant yn y rhagbrofion neu ar y llwyfan heb fand.  Os brynwch y bandiau hyn trwy wefan yr Urdd erbyn hanner dydd yfory (30.04.19) cewch ostyngiad o £2! 

 

Bydd  holl gystadlaethau'r ysgol ar y dydd Mawrth (28.05.19) heblaw am yr Unawd Cerdd Dant fydd ar y dydd Llun (27.05.19). 

 

This year, competitors and children do not need to purchase a ticket to gain entry to the Eisteddfod Maes.  Despite this, adults wishing to view the prelims or staged competitions will need to purchase a wrist band.  It will not be possible for anyone to watch their children in the prelims or on the stage without a wrist band.  If you purchase these bands before midday tomorrow (30.04.19) you will get a £2 discount!

 

All school's competitions are on Tuesday May 28th with just the Cerdd Dant Solo on Monday May 27th.

 

https://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/eisteddfod-2019/tickets/

Top