School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Gig y Siarter Iaith / Language Charter Gig

PLANT BLWYDDYN 3 i 6 - Mae gan yr ysgol 50 tocyn ar gyfer y gig yma yn Neuadd Ysgol Dolau ar Fawrth 11eg am 6:00 yh. Cyntaf i'r felin! Anfonwch archebion at sylw Mrs Mair Williams Dosbarth 11.

YEAR 3 to 6 PUPILS - School has 50 tickets for this gig being hosted in Dolau Schol Hall on March 11th at 6:00 pm. First come, first served!

Top