School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Gliniaduron Newydd / New Laptops

Diolch i gefnogaeth ein rhieni a ffrindiau, dyma rai o blant CA2 yn defnyddio gliniaduron newydd ein Hwb TGCh a brynodd y GRhA eleni. Anrheg wych!

Thanks to the support of our parents and friends, here are some of our KS2 pupils using the new laptops in our ICT Hub which the PTA purchased this year. A fantastic gift!

Top