School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Lansiad Gwefan Newydd yr Ysgol / New School Website Launched

Croeso i wefan newydd sbon yr ysgol!  Crëwyd y wefan hon i hysbysu cymuned yr ysgol o newyddion a negeseuon pwysig, ac i ddathlu rhai o'r pethau gwych mae'r plant yn eu gwneud.  Dewch nôl yn rheolaidd am ragor o newyddion!

Welcome to our brand new school website! We have created the website to keep the school community up to date with school news and notices, and to showcase some of the great things our pupils are achieving. Visit us regularly for more news!

Top