School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Lluniau Dosbarth / Class Photographs

Yn anffodus, oherwydd rhagolygon y tywydd ar gyfer dydd Gwener, mae'r ffotograffydd wedi cysylltu â ni i ohirio'r sesiwn tynnu lluniau a drefnwyd ar gyfer 07.06.19.  Felly, bydd y ffotograffydd yn dod i'r ysgol ddydd Llun nesaf, Mehefin 10fed.

Unfortunately, due to the weather forecast for Friday,  our school photographer has contacted us to postpone the visit which was arranged for 07.06.19.  The photographer will now visit us on Monday, June 10th.

Diolch

Top