School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Mabolgampau 2019 / Sports Days 2019

Tri chynnig i Gymro!  Ar hyn o bryd, mae rhagolygon y tywydd yn edrych yn addawol ar gyfer wythnos nesaf.  Felly, bwriedir cynnal y Mabolgampau am 9:30 yb ar gae'r ysgol ar y dyddiadau isod.

Third time lucky!  At this moment in time, the weather forecast for next week looks promising. So, we intend to hold the Sports Days on the school field at 9:30 am on the dates below.

 

Mawrth / Tues 18.06.19 - Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

Iau / Thurs 20.06.19 - Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2

Gwener / Fri 21.06.19 - Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

Top