School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Mabolgampau Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2 Sports Day

Rydym yn gobeithio cynnal  Mabolgampau Blwyddyn 1 a 2 yfory (20.06.19) ar gae'r ysgol am 9:30 yb - os na fydd y tywydd yn newid dros nos!  Felly, dewch draw ond byddwch yn barod i ni orfod gohirio eto yn y bore, efallai!

We hope to go ahead with Year 1 and 2 Sports Day tomorrow (20.06.19) on the school field at 9:30 am - unless the weather changes drastically overnight!  So, come along but be prepared for another possible postponement text in the morning! 

Top