School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Pêl-rwyd yr Urdd / Urdd Netball

Llongyfarchiadau mawr i'r merched am ddod yn ail yn y gystadleuaeth bêl-rwyd y bore'ma! Many congratulations to the girls on coming second in the netball competition this morning!

@chwaraeonyrurdd

@urddmg

Top