School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Sgrîns Rhyngweithiol / Interactive Screens

Mae'r plant wrth eu bodd gyda'u sgrîns rhyngweithiol newydd. Diolch i @YGGG_Llant_PTA am eu hariannu ar y cyd! The children are made up with their new interactive screens!  Thank you to @YGGG_Llant_PTA for joint funding these!
Top