School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Tenis / Tennis

Llongyfarchiadau mawr i'r plant hyn am ddod yn ail mewn twrnamaint tenis yn ddiweddar - Parau Cymysg.

Many congratulations to these pupils for coming second in a recent tennis tournament - Mixed Doubles.

Top