School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth / Autism Awareness Week

Anogir y plant i wisgo dillad glas i'r ysgol ar 05.04.19 i gefnogi'r achlysur yma.

The children are encouraged to wear blue clothes to school on 05.04.19 to support this event.

Top