School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Ymweliad 'The Happy Puzzle Co.' / The Happy Puzzle Co. visit

Diolch yn fawr iawn i @happypuzzle am ddod i'r ysgol i gynnal gweithdai gyda phlant CA2.  Llawer o hwyl a sbri!

A big thank you to @happypuzzle for their visit to school to hold workshops with our KS2 pupils.  Lots of fun and games!

Top