School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Yr Eisteddfod Sir 2019 / County Eisteddfod 2019

Dyma ddolen i chi weld trefn yr Eisteddfod ar 22.03.19  Yn anffodus, nid yw'n bosibl i ni roi amseroedd i chi.  Please see a link of the running order for the County Eisteddfod on 22.03.19.  Unfortunately, it isn't possible to provide times.

 

https://www.urdd.cymru/files/1615/5249/1800/Rhaglen_Sir_Gynradd_2019.pdf

 

 

Top