School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Yr Eisteddfod Sir / The County Eisteddfod

Diwrnod llwyddiannus iawn. Diolch i bawb am y gefnogaeth, i'r staff am hyfforddi'r plant ac, wrth gwrs, y diolch mwyaf i'r plant am eu holl ymroddiad a gwaith caled! @urddmg @EisteddfodUrdd

Another successful day. Thanks to everyone for your support, to the staff for preparing the children and, of course, the biggest thanks to the pupils for their dedication and hard work! @urddmg @EisteddfodUrdd

Top