School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Oriel / Gallery

11.05.22 - Dosbarth 4 - Ymweliad â Dan yr Ogof Visit

11.05.22 - Dosbarth 3 - Ymweliad â Dan yr Ogof Visit

08.04.22 - Milwyr Rhufeinig Blwyddyn 3 / Year 3 Roman Soldiers

Still image for this video
Diolch i @RomanCaerleon am y gweithdy / Many thanks to @RomanCaerleon for the workshop

Diweddglo gwych i waith y tymor / A great ending for this term's work

07.04.22 - Hetiau Pasg y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Easter Hats

28.03.22 - #WythnosDysguAwyrAgored #WalesOutdoorLearningWeek

24.03.22 - Yr Awr Ddaear / The Earth Hour - Dosbarth 10

21.03.22 - Blwyddyn Newydd Iran / The Iranian New Year #Nowruz

16.03.22 - Ymweliad @KateLewisITV / @KateLewisITV's visit

16.03.22 - #Cefnogaeth #Support - Wcráin Ukraine

03.03.22 - Diwrnod y Llyfr 2022 / World Book Day 2022

01.03.22 - Dydd Gŵyl Dewi Hapus / Happy St David's Day

04.02.22 - Ymweliad Theatr Spectacle â Blwyddyn 6 / Spectacle Theatre's visit to Year 6

04.02.22 - Gwisgo Coch Dros @Velindre a Chymru / Wearing Red for @Velindre and Wales

25.01.22 - Yr Urdd - Penblwydd Hapus yn 100 mlwydd oed! / Happy 100th Birthday!

10.12.21 - Diwrnod y Siwmperi Nadolig / Christmas Jumper Day 2021

01.12.21 - Gweithdy @Zoolabuk Workshop (Blwyddyn 5 / Year 5)

Ymweliad Blwyddyn 2 ag Eglwys Bethel / Year 2's visit to Bethel Church

Dathliadau Diwrnod y Cenhedloedd Unedig / United Nations Day Celebrations - 22.10.21

Hetiau'r Pasg 2021 / Easter Hats 2021

Dydd Gŵyl Dewi 2021 / St David's Day 2021

13.11.20 - Diwrnod Plant Mewn Angen 2020 / Children In Need Day 2020

05.03.20 - Diwrnod y Llyfr 2020 / World Book Day 2020

31.01.20 - Cefnogi Cymru ac Ysbyty Felindre / Supporting Wales and Velindre Hospital

17.01.19 - Lansiad ymgyrch Ionawr Iachus yr Urdd / The launch of the Urdd's Healthy January campaign

06.11.19 - Ymweliad D8, D9 a D10 â Stadiwm y Principality / Class 8, 9 and 10's Visit to the Principality Stadium

11.10.19 - Ymweliad y Parch. Brett / Rev. Brett's Visit (Cynhaeaf / Harvest)

11.10.19 - Ymweliad Blwyddyn 6 ag Ysgol Llanhari / Year 6's Visit to Ysgol Llanhari

03.07.19 - Ymweliad Blwyddyn 3 a 4 ag Arch Noa / Year 3 and 4 trip to Noah's Arc

19.06.19 - #GiantWiggle Action for Children

30.04.19 - Ymweliad Beca a Ffit Cymru â’r ysgol / Beca and Ffit Cymru visit school

Ymweliad y Gwasanaeth Tân / Fire Service’s Visit (Dosbarth 1, 2 & 3)

Diogelwch yr Heol - Blwyddyn 2 / Road Safety - Year 2

28.03.19 - Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 & 4 - Amgueddfa Abertawe yn y 1940au / Swansea in the 1940s Museum