School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Oriel / Gallery

Hetiau'r Pasg 2021 / Easter Hats 2021

Dydd Gŵyl Dewi 2021 / St David's Day 2021

13.11.20 - Diwrnod Plant Mewn Angen 2020 / Children In Need Day 2020

05.03.20 - Diwrnod y Llyfr 2020 / World Book Day 2020

31.01.20 - Cefnogi Cymru ac Ysbyty Felindre / Supporting Wales and Velindre Hospital

17.01.19 - Lansiad ymgyrch Ionawr Iachus yr Urdd / The launch of the Urdd's Healthy January campaign

06.11.19 - Ymweliad D8, D9 a D10 â Stadiwm y Principality / Class 8, 9 and 10's Visit to the Principality Stadium

11.10.19 - Ymweliad y Parch. Brett / Rev. Brett's Visit (Cynhaeaf / Harvest)

11.10.19 - Ymweliad Blwyddyn 6 ag Ysgol Llanhari / Year 6's Visit to Ysgol Llanhari

03.07.19 - Ymweliad Blwyddyn 3 a 4 ag Arch Noa / Year 3 and 4 trip to Noah's Arc

19.06.19 - #GiantWiggle Action for Children

30.04.19 - Ymweliad Beca a Ffit Cymru â’r ysgol / Beca and Ffit Cymru visit school

Ymweliad y Gwasanaeth Tân / Fire Service’s Visit (Dosbarth 1, 2 & 3)

Diogelwch yr Heol - Blwyddyn 2 / Road Safety - Year 2

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi 2019 / St David's Day celebrations 2019󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Top