School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Oriel / Gallery

31.03.23 - Gorymdaith Hetiau'r Pasg! / Easter Hat Parade!

29.03.23 - Ymweliad D3 a D4 ag Amgueddfa Cenedlaethol Cymru / D3 and D4's visit to the National Museum of Wales

28.03.23 - Gwersi Offerynnol / Instrumental Tuition (Blwyddyn 3 / Year 3)

22.03.23 - Ymweliad @Sizeofwales Visit (Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4)

09.03.23 - Yr Eisteddfod Gylch / The Regional Eisteddfod

01.03.23 - Dydd Gŵyl Dewi Hapus 2023 / Happy St David's Day 2023

17.02.23 - Dosbarth 8 - Gweithdy anifeiliad bychain a phlanhigion yn ein hardal leol / Small mammals and plants workshop in our local area

10.02.23 - #DyddMiwsigCymru / #WelshMusicDay - Llongyfarchiadau! Congratulations!

13.01.23 - Calennig Dosbarth 3 (https://museum.wales/articles/1188/New-Year-Traditions-Collecting-Calennig/)

12.01.23 - Ymweliad PC Jenkins / PC Jenkins' Visit - @SchoolBeat

22.12.22 - Addurniadau Nadolig eco-gyfeillgar / Eco-friendly Christmas decorations

22.12.22 - Parti Nadolig y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Christmas Party

20.12.22 - Ymweliad Blwyddyn 2 ag Eglwys Bethel / Year 2's visit to Bethel Church

12.12.22 - Ymweliad Dosbarth 2 â'r Bathdy Brenhinol i gwrdd â Siôn Corn / Class 2's trip to the Royal Mint to meet Father Christmas

18.11.22 - Diwrnod Plant Mewn Angen 2022 / Children in Need Day 2022

09.11.22 - Ymweliad Blwyddyn 1 a 2 â Chastell Caerdydd / Year 1 and Year 2's visit to Cardiff Castle

08.11.22 - Stadiwm y Principality / The Principality Stadium

24.10.22 - Diwrnod y Cenhedloedd Unedig / United Nations Day

14.10.22 - Ymweliad Adam Coleman / Adam Coleman's Visit

07.10.22 - 'California and District Pipe Band' - @CwlwmCeltaidd / www.cwlwmceltaidd.org

05.10.22 - Ymweliad Blwyddyn 6 ag Ysgol Llanhari / Year 6's Visit to Ysgol Llanhari #Trosglwyddo #Transition

Mabolgampau Haf 2022 / Sports Days Summer 2022 - Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6

Mabolgampau Haf 2022 / Sports Days Summer 2022 - Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

12.07.22 - Dosbarth 10 - @SwanseaUni @Technocamps

22.06.22 - Ymweliad Blwyddyn 6 â Senedd Cymru / Year 6's visit to the Welsh Parliament

14.06.22 - Ymweliad Dosbarth 8 â Sw Bryste / Class 8's visit to Bristol Zoo

07.06.22 - Ymweliad D6 a D7 â Fferm Sw Arch Noah / Class 6 and 7's visit to Noah's Ark Zoo Farm

26.05.22 - Dosbarth 5 - Postio cardiau post at y teulu! Posting postcards to the family!

26.05.22 - Rocedi Dosbarth 8 / Class 8's Rockets

25.05.22 - Dosbarth 3 - Postio cardiau post at y teulu! Posting postcards to the family!

24.05.22 - PC Jenkins yn siarad â Dosbarth 8 / PC Jenkins chatting with Class 8 (Diogelwch arlein / Online Safety)

12.05.22 - Ymweliad Dosbarth 2 â Sain Ffagan / Class 2's visit to Sain Ffagan

11.05.22 - Dosbarth 4 - Ymweliad â Dan yr Ogof Visit

11.05.22 - Dosbarth 3 - Ymweliad â Dan yr Ogof Visit

08.04.22 - Milwyr Rhufeinig Blwyddyn 3 / Year 3 Roman Soldiers

Still image for this video
Diolch i @RomanCaerleon am y gweithdy / Many thanks to @RomanCaerleon for the workshop

Diweddglo gwych i waith y tymor / A great ending for this term's work

07.04.22 - Hetiau Pasg y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Easter Hats

28.03.22 - #WythnosDysguAwyrAgored #WalesOutdoorLearningWeek

24.03.22 - Yr Awr Ddaear / The Earth Hour - Dosbarth 10

21.03.22 - Blwyddyn Newydd Iran / The Iranian New Year #Nowruz

16.03.22 - Ymweliad @KateLewisITV / @KateLewisITV's visit

16.03.22 - #Cefnogaeth #Support - Wcráin Ukraine

03.03.22 - Diwrnod y Llyfr 2022 / World Book Day 2022

01.03.22 - Dydd Gŵyl Dewi Hapus / Happy St David's Day

04.02.22 - Ymweliad Theatr Spectacle â Blwyddyn 6 / Spectacle Theatre's visit to Year 6

04.02.22 - Gwisgo Coch Dros @Velindre a Chymru / Wearing Red for @Velindre and Wales

25.01.22 - Yr Urdd - Penblwydd Hapus yn 100 mlwydd oed! / Happy 100th Birthday!

10.12.21 - Diwrnod y Siwmperi Nadolig / Christmas Jumper Day 2021

01.12.21 - Gweithdy @Zoolabuk Workshop (Blwyddyn 5 / Year 5)

Ymweliad Blwyddyn 2 ag Eglwys Bethel / Year 2's visit to Bethel Church