School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Polisïau / Policies

Gweler isod, trawsdoriad o bolisïau allweddol.  Ceir rhestr gyflawn o bolisïau'r ysgol o Swyddfa'r Ysgol.

 

See below a selection of key policies.  A full list of policies is available from the School Office.

Cydraddoldeb / Equality

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs

Healthcare Policy

Anti-Bullying

Prevent

Complaints Procedures

Traffic Management Plan

Charging and Remissions

Privacy Notice

E-Ddiogelwch

Top