School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Safonau / Standards

 

Ymfalchiwn yn y cynnydd a wneir gan bob plentyn ar hyd eu teithiau dysgu o’r dosbarthiadau Meithrin i Flwyddyn 6.  Mae ymroddiad y disgyblion, y staff a’r cartref yn amlwg yn y safonau mae’r disgyblion yn eu cyrraedd.  Dengys systemau tracio a data unigol pob plentyn ddarlun clir o gyrhaeddiad y disgyblion i’r staff er mwyn symud y dysgu ac addysgu yn ei flaen.

 

We are very proud of the progress each and every child makes in school along their learning journeys from the Nursery classes to Year 6.  The dedication of the pupils, the staff and the home is evident in the standards which the children attain.  Tracking systems and each child’s personal data provides the staff with a clear picture of the pupils’ achievements in order to move the learning and teaching on.

Data Diwedd Cyfnod Allweddol 19-20 / End of Key Stage Data 19-20

Oherwydd COVID19, nid oedd disgwyl i ysgolion adrodd ar safonau yn ystod Tymor yr Haf 2020.

Due to COVID19, schools were not expected to report on standards during the Summer Term 2020.

Data Diwedd Cyfnod Allweddol 18 -19 / End of Key Stage Data 18 - 19

Data Diwedd Cyfnod Allweddol 17-18 / End of Key Stage Data 17-18

Top