School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Safonau / Standards

 

Ymfalchiwn yn y cynnydd a wneir gan bob plentyn ar hyd eu teithiau dysgu o’r dosbarthiadau Meithrin i Flwyddyn 6.  Mae ymroddiad y disgyblion, y staff a’r cartref yn amlwg yn y safonau mae’r disgyblion yn eu cyrraedd.  Dengys systemau tracio a data unigol pob plentyn ddarlun clir o gyrhaeddiad y disgyblion i’r staff er mwyn symud y dysgu ac addysgu yn ei flaen.

 

We are very proud of the progress each and every child makes in school along their learning journeys from the Nursery classes to Year 6.  The dedication of the pupils, the staff and the home is evident in the standards which the children attain.  Tracking systems and each child’s personal data provides the staff with a clear picture of the pupils’ achievements in order to move the learning and teaching on.

Data Diwedd Cyfnod Allweddol 2022-2023 / End of Key Stage Data 2022-2023

Oherwydd COVID19, nid oedd disgwyl i ysgolion adrodd ar safonau yn ystod Tymor yr Haf 2023.

Due to COVID19, schools were not expected to report on standards during the Summer Term 2023.

Data Diwedd Cyfnod Allweddol 2021-2022 / End of Key Stage Data 2021-2022

Oherwydd COVID19, nid oedd disgwyl i ysgolion adrodd ar safonau yn ystod Tymor yr Haf 2022.

Due to COVID19, schools were not expected to report on standards during the Summer Term 2022.

Data Diwedd Cyfnod Allweddol 2020-2021 / End of Key Stage Data 2020-2021

Oherwydd COVID19, nid oedd disgwyl i ysgolion adrodd ar safonau yn ystod Tymor yr Haf 2021.

Due to COVID19, schools were not expected to report on standards during the Summer Term 2021.

Data Diwedd Cyfnod Allweddol 2019-2020 / End of Key Stage Data 2019-2020

Oherwydd COVID19, nid oedd disgwyl i ysgolion adrodd ar safonau yn ystod Tymor yr Haf 2020.

Due to COVID19, schools were not expected to report on standards during the Summer Term 2020.

Data Diwedd Cyfnod Allweddol 2018 -2019 / End of Key Stage Data 2018 - 2019

Data Diwedd Cyfnod Allweddol 2017-2018 / End of Key Stage Data 2017-2018

Top